Somatex

Spoľahlivo eliminuje a následne úplne odstraňuje nežiadúce vplyvy geopatogénnych, patogénnych, psychosomatických i psychogénnych zón.

Prístroj Somatex bol zostrojený po niekoľkých rokoch výskumu a skúšok. Testovaný bol nielen odborníkmi z odboru prírodných vied, ale aj osobami, ktoré majú ezoterické schopnosti. Prístroj Somatex odstraňuje aj ďalšie negatívne vplyvy, ktoré majú vplyv na fyzické aj duševné zdravie.

Somatex slúži k celkovej dokonalej harmonizácii tela aj mysle. Harmonizuje vzťahy v rodine, zlepšuje metabolizmus a spánok. Je dôležitý pre očistu domáceho aj firemného prostredia.

SOMATEX SOMATEX SOMATEX

Dosah prístroja Somatex je 50m v polomere a tvorí guľu okolo prístroja a jeho žiarenie prestupuje múrmi domu, tak ako negatívny vplyv geopatogénnych zón.

MODELY RADU Somatex

Modely radu Somatex sú Harmony, Harmonie a Harmony Biely. Somatex Harmony odstraňuje všetky nežiadúce vplyvy všetkých druhov geopatogénnych zón, vodných krížov, Curryho i Hartmannových pásov, čím podporuje spustenie regeneračních procesov v tele človeka aj zvierat v jeho okolí. Somatex Harmony Biely je posilnený Somatex Harmony pre umiestnenie v priestoroch, kde se denne pohybuje aj viac jak 50 ľudí, čo je vhodné pre biorezonančné strediská, masážne, kozmetické a ďalšie salóny, obchody a firmy, kde máme veľmi pozitívne referencie. Somatex Harmonie vychádza z funkcií Somatexu Harmony a má doplnené frekvencie na likvidáciu parazitov, vírusov, baktérií a pliesní, vzhľadom k nechemickej ceste ich likvidácie účinky nastávajú behom jedného až troch mesiacov.

ĎALEJ PONÚKAME

Na požiadanie Vám spracujeme rozmiestnenie geopatogénnych zón vo Vašej nehnuteľnosti a môžeme Vám poradiť s problematikou zón vo Vašom prostredí a navrhnúť riešenie.

NÁVOD NA POUŽITIE

Prístroj vybaľte, zapojte do zásuvky s napätím 230V (110V v prevedení pre americké štáty s použitím adaptéru), dôjde k rozsvieteniu kontrolných diód na boku prístroja. Umiestnite v byte či dome nejlepšie do stredu stavby. Prístroj sa nevypína, jeho pracovné napätie je 3V a spotreba elektrickej energie minimálna. Na prístroji, ani na sieťovom zdroji sa nič nenastavuje. Účinky pocítite po prvých troch hodinách, k úplnému očišteniu priestoru dochádza v priebehu 21 dní, podľa stupňa patogenity zón a doby akú bola v týchto zónach nehnuteľnosť postavená.

ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba prístroja je 24 mesiacov. Na závady spôsobené chybnou manipuláciou, mechanické poškodenie a zásah vyššej moci (blesk, zemetrasenie apod.) sa záruka nevzťahuje. Chráňte pred mrazom, či náhlými zmenami teplôt. Funkčnosť a účinnosť je minimálne päť rokov.

UPOZORNENIE

Korpus prístrojov Somatex je vyrobený zo skla, preto je nutná náležitá opatrnosť! Podľa stupňa patogenity priestorov alebo organismu sú možné po dobu niekoľkých dní adaptačné ťažkosti.

info@biorelax.sk
tel.: ++421 415640205